Hướng dẫn đổi thời gian tạo, cập nhật và truy cập cho tập tin

Có 3 hướng dẫn để chỉnh sửa Date Created và Date Modified cho tập tin: 1. Thay đổi thời gian trên máy tính; 2. Sử dụng phần mềm; 3. Áp dụng cho hệ điều hành Mac.

hướng dẫn thay đổi thuộc tính file

Khi một tập tin được tạo ra trên máy tính trong hệ điều hành Windows và Mac sẽ tự động tạo ra các thuộc tính như ngày tạo, ngày cập nhật cuối cùng... Tuy nhiên, có thể thỉnh thoảng chúng ta cần thay đổi chúng vì một số một lý do.

Hướng dẫn 1: Thay đổi thời gian trên máy tính • Nhấp chuột trái lên biểu tượng thời gian rồi chọn Change date and time settings...


hướng dẫn cách chỉnh sửa date modified

 • Vào Change date and time...


hướng dẫn cách chỉnh sửa ngày tháng trên ảnh

 • Khai báo thời gian cần sửa đổi.


hướng dẫn cách thay đổi date modified

 • Ok > Ok.


Với cách trên chúng ta chỉ thay đổi Date Modified mà chưa sửa đổi được Date Created.

Hướng dẫn 2: Sửa thuộc tính Date Created và Date Modified bằng phần mềm BulkFileChanger • Tải phần mềm BulkFileChanger (hoặc Attribute Changer) từ đường dẫn bên dưới.


hướng dẫn cách thay đổi ngày chụp của ảnh

 • Chạy BulkFileChanger, tại màn hình chính nhấp vào File > Add Files.


hướng dẫn cách thay đổi ngày tạo file

 • Chọn tập tin hoặc thư mục bạn muốn thay đổi thuộc tính thời gian.


hướng dẫn cách thay đổi thuộc tính file

 • Nhấp vào Actions > Change Time / Attributes.


hướng dẫn cách xóa ngày giờ trên ảnh

 • Khai báo thời gian muốn thay đổi tại các mục Creaded, Modified, Accessed.


phần mềm chỉnh sửa ngày tháng trên ảnh

 • Nhấp chuột vào Do it để hoàn thành.


phần mềm đổi ngày tháng video

Hướng dẫn 3: Sửa đổi ngày tạo, ngày cập nhật cuối cùng trên hệ điều hành Mac • Vào Applications > Utilities để mở Terminal.


phần mềm hiện file ẩn trong win 7

 • Tìm đường dẫn tập tin bạn muốn thay đổi. Kéo và thả tệp vào cửa sổ Terminal, Terminal sẽ tự tạo ra đường dẫn tệp ở dấu nhắc lệnh, hoặc bạn có thể nhập vào.


phần mềm thay đổi thuộc tính file

 • Dùng lệnh "touch -mt YYYYMMDDhhmm.ss [file path]" tương ứng với YYYY là năm, MM: tháng, DD: ngày, hh: giờ, mm: phút, ss: giây. để sửa Date Modified.


hướng dẫn thay đổi date modified của file

 • Tương tự sửa Date Accessed với lệnh "touch -at YYYYMMDDhhmm.ss [file path]".


hướng dẫn thay đổi ngày chụp của ảnh

 • Và Date Created với lệnh "touch -t YYYYMMDDhhmm.ss [file path]".


hướng dẫn thay đổi ngày giờ tạo file

Lời khuyên • Với BulkFileChanger, bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính khác của tập tin (vd: chỉ đọc file, ẩn file...).

Nhận xét

 1. I have checked your site and i have found some duplicate content, that's why you don't
  rank high in google's search results, but there is a
  tool that can help you to create 100% unique content, search for; Boorfe's tips unlimited content

  Trả lờiXóa
 2. I have checked your blog and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you
  to create 100% unique content, search for; Boorfe's tips
  unlimited content

  Trả lờiXóa
 3. I have checked your page and i've found some duplicate content, that's why
  you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100%
  unique content, search for; Boorfe's tips unlimited
  content

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét