ERP là gì và phần mềm ERP là gì?

ERP là gì và phần mềm ERP là gì? Khái niệm ngắn gọn, dễ hiểu về ERP (Enterprise Resource Planning). Phân biệt giữa ERP và phần mềm ERP.

ERP là gì?


Theo Wiki ERP (Enterprise Resource Planning) nghĩa đen trong tiếng Việt là lập kế hoạch tài nguyên tổ chức.

 • Enterprise: là một tổ chức nói chung. Bao gồm cả doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ...

 • Resource: là tài nguyên, nguồn lực. Bao gồm con người, tài chính, công nghệ...

 • Planning: là lập kế hoạch. Bao gồm kế hoạch về con người, về tài chính, về công nghệ...


[caption id="attachment_901" align="aligncenter" width="720"]erp là gì wiki ERP là gì wiki?[/caption]

ERP là thuật ngữ như một tiêu chuẩn mang tính lý thuyết được dùng liên quan đến tất cả các hoạt động của một tổ chức. Giúp tối ưu và kiểm soát các hoạt động. Ví dụ như: kế toán tài chính, mua bán, kho, sản xuất, đơn hàng, quan hệ khách hàng, nhân sự, hậu cần...

Phần mềm ERP là gì?


Nói đến phần mềm chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ứng dụng (Application). Thường được gọi tắt là App. Ứng dụng ở đây có thể là: ứng dụng từ trình duyệt (Web App). Ứng dụng từ màn hình hệ điều hành (Windows Forms App). Hay ứng dụng từ điện thoại (Mobile App).

Và phần mềm ERP là một ứng dụng được lập trình ra dựa trên các tiêu chuẩn ERP. Giúp kiểm soát tốt và năng suất hơn các hoặc động tại một tổ chức trên thực tế.

[caption id="attachment_902" align="aligncenter" width="720"]phần mềm erp là gì Phần mềm ERP là gì?[/caption]

Thông thường một phần mềm ERP được chia ra thành nhiều nhóm và trong mỗi nhóm có những phần khác nhau. Hay còn gọi là nhóm phân hệ và phân hệ (module). Mỗi nhóm phân hệ hay phân hệ có một chức năng riêng và hoạt động độc lập. Nhưng liên kết với nhau và tự động chia sẻ thông tin qua lại nhằm tạo nên một hệ thống tập trung. Và vì thế phần mềm ERP còn được gọi là hệ thống ERP.

Một số công ty phần mềm ERP lập trình ra các nhóm phân hệ trên những nền tảng khác nhau. Ví dụ: nhóm phân hệ quản lý kinh doanh được viết trên nền tảng Web App nhưng nhóm quản lý tài chính kế toán được viết trên Windows Forms App... Điều này tùy thuộc vào nền tảng xây dựng ứng dụng ban đầu tại mỗi công ty phần mềm. Hiện nay một hệ thống ERP được tạo ra từ Web App sẽ tiện lợi hơn Windows Forms App và Mobile App.

Các nhóm phân hệ điển hình của một phần mềm ERP:


[caption id="attachment_903" align="aligncenter" width="720"]erp là gì wiki và phần mềm erp là gì ERP là gì wiki và phần mềm ERP là gì?[/caption]

 • FRM (Finance Resource Management) là nhóm quản lý tài chính kế toán, có các phân hệ nhỏ hơn như: quản lý dòng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thuế và tổng hợp.

 • MRP (Manufacturing Resource Planning) là nhóm quản lý sản xuất, gồm: quản lý mua hàng, kho, giá thành và quản trị sản xuất.

 • CRM (Customer Relationship Management) là nhóm quản lý kinh doanh, gồm: quản lý bán hàng và chính sách giá.

 • HRM (Human Resource Management) là nhóm quản lý nhân sự, gồm: quản lý nhân viên, y tế bảo hiểm, tiền lương, phép, chấm công, tuyển dụng và đào tạo.

 • SCM (Supply Chain Management) là nhóm quản lý các chuỗi cung ứng, gồm: quản lý logistics và hậu cần.


Tại Việt Nam, các tổ chức khi bắt đầu mua một ứng dụng ERP thường sử dụng nhóm phân hệ FRM trước khi mở rộng thêm các nhóm phân hệ còn lại.

Nhận xét

 1. Look what i found. A pixel selling website with a picture of Donald Trump. Would be funny if Donald him self finds it and buys his own picture to place another one on it. :-D

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét