Phần mềm ERP có ưu nhược điểm, lợi ích và hạn chế gì?

Phần mềm ERP có ưu nhược điểm, lợi ích và hạn chế gì? Hiệu quả của ERP mang lại so với các phần mềm nhỏ, lẻ thông thường.


[caption id="attachment_945" align="aligncenter" width="720"]Ưu điểm của ERP, nhược điểm của ERP. Ưu nhược điểm của ERP, hạn chế của phần mềm ERP. Lợi ích của ERP, hạn chế của ERP. Ưu điểm của ERP, nhược điểm của ERP. Ưu nhược điểm của ERP, hạn chế của phần mềm ERP. Lợi ích của ERP, hạn chế của ERP.[/caption]

Ưu điểm và lợi ích của phần mềm ERP


Thông tin chia sẻ dễ dàng, tập trung, tin cậy và tức thời • Hệ thống ERP là mô hình có cấu trúc dữ liệu phân cấp, bao gồm các nhóm phân hệ và phân hệ. Các thành phần này được liên kết dữ liệu chặt chẽ với nhau. Và do đó có thể chia sẻ thông tin với nhau dễ dàng. Nó không chỉ thu thập và xử lý khối lượng lớn các giao dịch hàng ngày, mà còn nhanh chóng lập ra các phân tích phức tạp và các báo cáo đa dạng.

 • Tất cả thông tin của tổ chức được khai báo và kiểm duyệt qua nhiều bộ phận, phòng ban và nhiều người. Giống như một hệ thống kiểm soát nội bộ trên cùng một ứng dụng ERP. Nên giúp nhà quản lý có được thông tin quản trị nhanh, kịp thời và đáng tin cậy. Từ đó đưa ra những quyết định kịp thời.

 • Hiện nay một số công ty phần mềm ERP đang hướng tới mô hình ERP thời gian thực (Real-Time ERP). Ứng dụng này không chỉ cung cấp số liệu chính xác mà còn tức thời tại mọi thời điểm.

 • Nhóm phân hệ tài chính kế toán của hệ thống ERP giúp hạn chế sai sót mà nhân viên thường mắc phải trong cách hạch toán thủ công.


[caption id="attachment_940" align="aligncenter" width="720"]Ưu điểm của ERP, nhược điểm của ERP Ưu điểm của ERP, nhược điểm của ERP. Lợi ích của ERP, hạn chế của ERP. Ưu nhược điểm của ERP, hạn chế của phần mềm ERP.[/caption]

Thông tin theo thời gian thực, tăng hiệu quả sản xuất • Phân hệ quản lý kho của hệ thống ERP giúp công ty theo dõi hàng tồn kho chính xác và xác định được mức tồn kho tối ưu, nhờ đó giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng hiệu quả sản xuất.

 • Phân hệ quản trị sản xuất giúp công ty lên kế hoạch và tính toán chính xác công suất của máy móc và công nhân. Làm giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm.


Quản lý nhân sự hiệu quả, quy trình rõ ràng, loại bỏ công việc trùng lặp • Ứng dụng ERP giúp bộ phận nhân sự sắp xếp hợp lý quy trình quản lý nhân sự và tính lương, giảm chi phí quản lý cũng như hạn chế sai sót và gian lận trong hệ thống lương.

 • Hệ thống ERP thường yêu cầu công ty xác định quy trình rõ ràng để giúp phân quyền, phân công công việc rõ ràng. Hạn chế công việc trùng lặp.


[caption id="attachment_941" align="aligncenter" width="720"]Lợi ích của ERP, hạn chế của ERP Lợi ích của ERP, hạn chế của ERP. Ưu điểm của ERP, nhược điểm của ERP. Ưu nhược điểm của ERP, hạn chế của phần mềm ERP.[/caption]

Nhược điểm và hạn chế của phần mềm ERP


Chi phí đầu tư lớn • Hiện nay phần lớn những phần mềm ERP nước ngoài do các công ty của Việt Nam làm trung gian triển khai. Và có giá khoảng vài triệu USD cho khoảng 50 người dùng (user). Phần mềm do chính các công ty Việt Nam viết vào khoảng cho vài trăm triệu đến một vài tỷ đồng. Mức giá còn tùy thuộc vào số lượng user và các thỏa thuận đi kèm.

 • Trong quá trình ứng dụng ERP, có những khoảng chi phí phát sinh đi kèm. Ví dụ như phần mềm được nâng cấp lên công nghệ mới hơn. Doanh nghiệp phải nâng cấp phần cứng, điều hành và các phần mềm liên quan khác để tương thích...


[caption id="attachment_942" align="aligncenter" width="720"]Ưu nhược điểm của ERP, hạn chế của phần mềm ERP Ưu nhược điểm của ERP, hạn chế của phần mềm ERP. Lợi ích của ERP, hạn chế của ERP. Ưu điểm của ERP, nhược điểm của ERP.[/caption]

Thời gian triển khai kéo dài • Quá trình triển khai ERP trải qua nhiều giai đoạn và thường kéo dài từ 1 đến 3 năm. Những tập đoàn lớn triển khai cả những công ty con thời gian kéo dài đến 5 năm hoặc hơn.

 • Mức độ ứng dụng ERP vào thực tiễn cũng ở mức tương đối do rào cản của "văn hóa" tại mỗi doanh nghiệp. Một số tổ chức phải sử dụng song song nhiều phần mềm ERP cùng lúc để có được sự lựa chọn thích hợp.

Nhận xét